Skyddsronder & inspektioner

Skapa & utför med enkel uppföljning

Hem > Arbetsmiljö

Rond

Utför skyddsronder och inspektioner enkelt och smidigt i Doccit. Bygg upp egna kategorier av frågor anpassade efter verksamheten eller uppdraget.

Skapa periodiska ronder, lägg in i årshjulet och ge ansvariga stöd med påminnelser när det är dags för nästa rond.

Hantera avvikelser direkt genom att delegera information och uppgifter vidare och få kvittens när de blivit utförda.

Överblicka status i realtid och följ upp med statistik.

På kontoret
Utför ronder enkelt i färdiga flöden.
Bygg kategorier av egna frågor eller importera. Jobba med slingor & följdfrågor vid uppkomna risker. Spara tid!
Skriv kommentar, ladda upp dokument, bifoga bilder till ronden.
Delegera uppgifter till medarbetare vid uppkomna avvikelser. Få stöd med kvittens och påminnelser.
Se ronder i realtid & följ statistik. Filtrera ned på typer, områden, personal, tidsperioder etc.
Vid revisioner - alla ronder sparas. Filtrera vald tidsperiod och gå enkelt igenom resultatet
På fältet
Utför ronder direkt i Doccit-appen.
Se & sök efter ronder i arkivet du deltagit i.
Utför uppgifter från ronden som delegerats till dig i appen.

Boka kostnadsfri demo

Vi visar dig gärna vad Doccit kan göra för ditt företag.

Boka demo

Vad säger våra nöjda kunder

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom områden som ställer höga krav på vår verksamhet. Vi har många medarbetare och är certifierade inom kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. Det ger oss ett stort antal uppgifter kring personal och verksamheten att hantera och hålla koll på. Med Doccit får vi ett verktyg att utföra många typer av uppgifter och får stöd med påminnelser så inget viktigt faller mellan stolarna. Det sparar tid och ger oss bra kontroll. Vi följer upp vårt arbete med rapporter och statistik för exempelvis avvikelser i verksamheten, riskbedömningar, egenkontroller och skyddsronder. Det ger oss bra underlag vid revisioner och till ledningens genomgång.
Läs mer Peter Andersson

VD/ägare
Ocab i Norrköping AB

I vår verksamhet ändras planeringen dagligen och ofta tätt inpå jobben. Det jag uppskattar med resursplaneringen är enkelheten. Att få en bra överblick och enkelt kunna ändra uppdragen snabbt var avgörande i valet av ett planeringssystem. Vi använder också funktionerna för personal och arbetsmiljö. Det har underlättat vardagen och gett oss bättre kontroll på uppgifter, information och utbildningar som ska hållas uppdaterade.
Läs mer Mårten Hansson

VD/ägare
MCM Relining AB

Nu är jag inte längre beroende av olika system, pärmar och excel-lösningar med utspridd information kring personaladministrationen. Vi hanterar allt i Doccit och har fått bättre kontroll och överblick. En annan fördel är att systemet påminner i god tid innan kompetenser, besiktningar och certifikat förfaller. Vi värdesätter att systemet är logiskt uppbyggt och enkelt att jobba i.
Läs mer Totte Andersson

VD
NHS Industri & Miljöservice AB