Lagar och krav ökar dramatiskt

Underlätta arbetsmiljöarbetet

Hem

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet är en viktig grund i verksamheten men utmanande att hantera.

Doccit har en rad stödfunktioner som ger nödvändig överblick och underlättar arbetet. Både ledning och medarbetare kan enklare hantera vardagens arbetsmiljöarbete - från planering & rapportering till uppföljning & statistik. Årshjuls-funktionen förenklar planeringen av arbetsmiljöuppgifter och aktiviteter över året.

Med Doccit blir det systematiska arbetsmiljöarbetet en naturlig del i vardagen.

Riskidentifiering

Minimera arbetsplatsolyckor

Utför riskidentifieringar som arbetsledare eller utförare och få stöd av smarta funktioner som bidrar till en säkrare arbetsmiljö.
Läs mer

Egenkontroll/rapport

Skapa & utför med enkel uppföljning

Gör egenkontroller & rapporter smidigt i Doccit. Bygg upp egna kategorier av frågor anpassade efter typ av kontroll eller rapport.
Läs mer

Rapportera händelse

Förenkla hantering av avvikelser

Rapportera avvikelser i Doccit, åtgärda och följ upp. Fördela ansvar och uppgifter i utredningar och låt Doccit bevaka att de utförs med stöd av påminnelser.
Läs mer

Tillstånd

Skapa körtillstånd snabbt & enkelt

Utfärda tillstånd direkt med Doccit´s smidiga funktion för signering. Medarbetare ser sina tillstånd direkt i Doccit-appen.
Läs mer

Rond

Skapa & utför med enkel uppföljning

Utför skyddsronder och inspektioner enkelt och smidigt i Doccit. Bygg upp egna kategorier av frågor anpassade efter verksamheten eller uppdraget.
Läs mer

Maskin, fordon & utrustning

Hantera kontroller enkelt med full överblick

Hantera enkelt kontroller av maskiner, utrustning & fordon i Doccit. Se aktuell status på varje objekt och ärende, följ upp med statistik.
Läs mer

Nödläge

Viktig information - snabbt tillgänglig

Publicera viktig och nödvändig information till medarbetarna, exempelvis vilka rutiner och instruktioner som gäller vid nödsituationer och incidenter.
Läs mer

Så enkelt kommer du igång med Doccit

App för IOS & Android. iPhone, iPad och Google Play
Demo av Doccit

Ni får en kostnadsfri webb-demo där vi visar er grunderna & funktionerna i Doccit.
Boka demo

Modernt intranät. Inbox med push meddelanden
Uppstart & utbildning

Vi sätter upp Doccit utifrån ert behov och ger er en kostnadsfri utbildning i verktyget för att komma igång på bästa sätt.

Modernt intranät. Inbox med push meddelanden
Support

Vår support ger er snabba svar på alla typer av frågor. All support ingår - tryggt!

Certifikat förfaller. Håll koll på personalens utbildningar, kompetens och hälsa
Uppdateringar

I takt med att vi utvecklar & förbättrar Doccit ingår uppdateringar så att ni alltid har den senaste & bästa versionen av Doccit.

0

Riskidentifieringar utförda innan påbörjade arbeten

0

Egenkontroller & rapporter utförda

0

Rapporterade händelser

0

Skapade körtillstånd & tillstånd

Vad säger våra nöjda kunder

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom områden som ställer höga krav på vår verksamhet. Vi har många medarbetare och är certifierade inom kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. Det ger oss ett stort antal uppgifter kring personal och verksamheten att hantera och hålla koll på. Med Doccit får vi ett verktyg att utföra många typer av uppgifter och får stöd med påminnelser så inget viktigt faller mellan stolarna. Det sparar tid och ger oss bra kontroll. Vi följer upp vårt arbete med rapporter och statistik för exempelvis avvikelser i verksamheten, riskbedömningar, egenkontroller och skyddsronder. Det ger oss bra underlag vid revisioner och till ledningens genomgång.
Läs mer Peter Andersson

VD/ägare
Ocab i Norrköping AB

Nu är jag inte längre beroende av olika system, pärmar och excel-lösningar med utspridd information kring personaladministrationen. Vi hanterar allt i Doccit och har fått bättre kontroll och överblick. En annan fördel är att systemet påminner i god tid innan kompetenser, besiktningar och certifikat förfaller. Vi värdesätter att systemet är logiskt uppbyggt och enkelt att jobba i.
Läs mer Totte Andersson

VD
NHS Industri & Miljöservice AB

Vi fick tips om Doccit av vår ISO-konsult i samband med vårt certifieringsarbete inom ISO. Vi fastnade direkt när vi såg vilket stöd Doccit kunde ge vår verksamhet och hur enkelt det är att använda. Idag hanterar vi stora delar av vårt systematiska arbetsmiljöarbete och vardagens alla uppgifter som berör vår verksamhet och vår personal i systemet. Vi hanterar även projekt, resursplanering, tidrapportering och attesterar löner. Det gör att vi har samlat det mesta i Doccit vilket har underlättat för alla på företaget. Att Doccit har utvecklat färdiga lösningar som inte kräver några konsulttimmar är ett stort plus.
Läs mer Peter Ödman

VD/ägare
ÖPE Isolering AB