Ordning & reda som sparar pengar

Kontroll på vad som lämnas ut & vad som ska åter

Hem > Personal

Kläder & Utrustning

Få ordning & reda på vilka arbetskläder, utrustning, nycklar med mera som lämnas ut. Med funktionen kvittens får du enkelt koll på vad som lämnats ut och underlättar återlämning. Dessutom kan medarbetare själva uppdatera sina storlekar, praktiskt inte minst vid inköp. Vill du ha mer detaljerad koll på inköpen finns en smart inköpslogg.

Nyhet! Använd vår nya funktion Rekvisition och förenkla beställningar och attestflöden för kläder & utrustning.

På kontoret
Hantera administrationen av personalens arbetskläder & utrustning i ett & samma system
Se sammanställning av personalens storlekar, filtrera på kategori av kläder & utrustning
Använd funktionen kvittens för nycklar, tankkort med mera. Få koll på allt som ska åter när någon slutar
Välj en övergripande koll eller mer detaljerad nivå med den smarta inköpsloggen
Sök snabbt & enkelt genom att filtrera på medarbetare, titalt, avdelning, orter
Skapa ett register över era leverantörer
På fältet
Se dina storlekar och ändra själv i Doccit-appen
Se vad du plockat ut för kläder & utrustning och när
Se vad du kvitterat ut & signerat (ex.vis nycklar)

Boka kostnadsfri demo

Vi visar dig gärna vad Doccit kan göra för ditt företag.

Boka demo

Vad säger våra nöjda kunder

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom områden som ställer höga krav på vår verksamhet. Vi har många medarbetare och är certifierade inom kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. Det ger oss ett stort antal uppgifter kring personal och verksamheten att hantera och hålla koll på. Med Doccit får vi ett verktyg att utföra många typer av uppgifter och får stöd med påminnelser så inget viktigt faller mellan stolarna. Det sparar tid och ger oss bra kontroll. Vi följer upp vårt arbete med rapporter och statistik för exempelvis avvikelser i verksamheten, riskbedömningar, egenkontroller och skyddsronder. Det ger oss bra underlag vid revisioner och till ledningens genomgång.
Läs mer Peter Andersson

VD/ägare
Ocab i Norrköping AB

Nu är jag inte längre beroende av olika system, pärmar och excel-lösningar med utspridd information kring personaladministrationen. Vi hanterar allt i Doccit och har fått bättre kontroll och överblick. En annan fördel är att systemet påminner i god tid innan kompetenser, besiktningar och certifikat förfaller. Vi värdesätter att systemet är logiskt uppbyggt och enkelt att jobba i.
Läs mer Totte Andersson

VD
NHS Industri & Miljöservice AB

Vi fick tips om Doccit av vår ISO-konsult i samband med vårt certifieringsarbete inom ISO. Vi fastnade direkt när vi såg vilket stöd Doccit kunde ge vår verksamhet och hur enkelt det är att använda. Idag hanterar vi stora delar av vårt systematiska arbetsmiljöarbete och vardagens alla uppgifter som berör vår verksamhet och vår personal i systemet. Vi hanterar även projekt, resursplanering, tidrapportering och attesterar löner. Det gör att vi har samlat det mesta i Doccit vilket har underlättat för alla på företaget. Att Doccit har utvecklat färdiga lösningar som inte kräver några konsulttimmar är ett stort plus.
Läs mer Peter Ödman

VD/ägare
ÖPE Isolering AB