Snabb kommunikation för akuta uppdrag

Skicka förfrågningar via appen

Hem > Personal

Jour

Med funktionen "jour" kan arbetsledningen vid akuta uppdrag snabbt få svar om medarbetare kan åta sig uppdraget. Medarbetare som aktiverat sin jourfunktion får förfrågningar om jobb och svarar direkt i appen. Arbetsledningen kan i realtid se vilka som svarat och väljer därefter ut de medarbetare som är bäst lämpade för uppdraget.

På kontoret
Slipp ringa runt, SMS:a och söka medarbetare. I Doccit skickar du ut förfrågningar och får svar direkt
Se när svaren kommer in i realtid , välj personal för uppdraget och skicka ut information
Alla skickade förfrågningar & svar arkiveras i Doccit
På fältet
Svara i appen när förfrågan skickats ut om du kan jobba eller ej
Aktivera jourfunktionen i Doccit-appen för att svara på akuta jobbförfrågningar
Ange kommentarer som alltid visas för arbetsledaren (ex.vis "jag kan jobba ojämna veckor")

Boka kostnadsfri demo

Vi visar dig gärna vad Doccit kan göra för ditt företag.

Boka demo

Vad säger våra nöjda kunder

I vår verksamhet ändras planeringen dagligen och ofta tätt inpå jobben. Det jag uppskattar med resursplaneringen är enkelheten. Att få en bra överblick och enkelt kunna ändra uppdragen snabbt var avgörande i valet av ett planeringssystem. Vi använder också funktionerna för personal och arbetsmiljö. Det har underlättat vardagen och gett oss bättre kontroll på uppgifter, information och utbildningar som ska hållas uppdaterade.
Läs mer Mårten Hansson

VD/ägare
MCM Relining AB

Nu är jag inte längre beroende av olika system, pärmar och excel-lösningar med utspridd information kring personaladministrationen. Vi hanterar allt i Doccit och har fått bättre kontroll och överblick. En annan fördel är att systemet påminner i god tid innan kompetenser, besiktningar och certifikat förfaller. Vi värdesätter att systemet är logiskt uppbyggt och enkelt att jobba i.
Läs mer Totte Andersson

VD
NHS Industri & Miljöservice AB

I Doccit får vi en bra överblick på våra uppdrag och kan enkelt ändra vår planering med kort varsel. Arbetsledarna är alltid uppdaterade och våra medarbetare får rätt information om uppdragen genom appen. Vi gör också riskbedömningar, egenkontroller, hanterar avvikelser, skapar körtillstånd och utför skydds- och avtalsronder smidigt i Doccit. Att kunna följa upp allt detta med statistik är riktigt bra! Doccit påminner när våra utbildningar, intyg och hälsokontroller går ut. Inför uppdrag kan vi snabbt sammanställa samtliga utbildningar och exportera till kunden. Andra smarta funktioner är kläder & utrustning som ger kontroll på våra inköp och kvitteringsfunktionen av exempelvis nycklar.
Läs mer Mikael Westberg

VD
FTX Teknik & Service AB