Snabb kommunikation för akuta uppdrag

Skicka förfrågningar via appen

Hem > Personal

Jour

Med funktionen "jour" kan arbetsledningen vid akuta uppdrag snabbt få svar om medarbetare kan åta sig uppdraget. Medarbetare som aktiverat sin jourfunktion får förfrågningar om jobb och svarar direkt i appen. Arbetsledningen kan i realtid se vilka som svarat och väljer därefter ut de medarbetare som är bäst lämpade för uppdraget.

På kontoret
Slipp ringa runt, SMS:a och söka medarbetare. I Doccit skickar du ut förfrågningar och får svar direkt
Se när svaren kommer in i realtid , välj personal för uppdraget och skicka ut information
Alla skickade förfrågningar & svar arkiveras i Doccit
På fältet
Svara i appen när förfrågan skickats ut om du kan jobba eller ej
Aktivera jourfunktionen i Doccit-appen för att svara på akuta jobbförfrågningar
Ange kommentarer som alltid visas för arbetsledaren (ex.vis "jag kan jobba ojämna veckor")

Boka kostnadsfri demo

Vi visar dig gärna vad Doccit kan göra för ditt företag.

Boka demo

Vad säger våra nöjda kunder

Vi är certifierade inom kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. Doccit gör att vi kan samla mycket av det arbetet på ett ställe. Vi hanterar exempelvis avvikelser, egenkontroller, skyddsronder och riskbedömningar på ett enklare sätt nu. Vi får även full koll på alla utbildningar, tillstånd, licenser, dokument med mera som vi och vår personal behöver hantera dagligen. Supporten är lyhörda och svarar snabbt om vi har frågor eller kommer med feedback.
Läs mer John Torsell

VD/ägare
Haga Rot AB

Nu är jag inte längre beroende av olika system, pärmar och excel-lösningar med utspridd information kring personaladministrationen. Vi hanterar allt i Doccit och har fått bättre kontroll och överblick. En annan fördel är att systemet påminner i god tid innan kompetenser, besiktningar och certifikat förfaller. Vi värdesätter att systemet är logiskt uppbyggt och enkelt att jobba i.
Läs mer Totte Andersson

VD
NHS Industri & Miljöservice AB

Vi fick tips om Doccit av vår ISO-konsult i samband med vårt certifieringsarbete inom ISO. Vi fastnade direkt när vi såg vilket stöd Doccit kunde ge vår verksamhet och hur enkelt det är att använda. Idag hanterar vi stora delar av vårt systematiska arbetsmiljöarbete och vardagens alla uppgifter som berör vår verksamhet och vår personal i systemet. Vi hanterar även projekt, resursplanering, tidrapportering och attesterar löner. Det gör att vi har samlat det mesta i Doccit vilket har underlättat för alla på företaget. Att Doccit har utvecklat färdiga lösningar som inte kräver några konsulttimmar är ett stort plus.
Läs mer Peter Ödman

VD/ägare
ÖPE Isolering AB