Skapa körtillstånd snabbt & enkelt

Medarbetaren ser tillståndet i sin app

Hem > Arbetsmiljö

Tillstånd

Välj kategori (truck, lift, kran, bakgavellyft, maskindrivna lyftanordningar), typ av modell, giltighetstid och övrig information som krävs. Signera därefter digitalt och medarbetaren ser sitt utfärdade körtillstånd direkt i sin app.

På kontoret
Skapa körtillståndet enkelt i Doccit's färdiga flöde.
Doccit skickar notis till både utfärdaren och mottagaren av körtillståndet att de ska signeras digitalt.
Efter signering skapas automatiskt en PDF med körtillståndet & visas i Doccit-appen på personalkortet.
Smarta funktioner stöder om lokalt utfärdat tillstånd behöver utfärdas av beställaren.
Mejla körtillstånd i PDF-format till beställaren. Proffsigt!
Alla körtillstånd arkiveras och är sökbara i Doccit.
På fältet
Signera körtillstånd direkt i Doccit-appen.
Se dina körtillstånd under Kompetenser i Doccit-appen.
Visa upp vid anmodan eller mejla körtillståndet direkt till kunden via Doccit.

Boka kostnadsfri demo

Vi visar dig gärna vad Doccit kan göra för ditt företag.

Boka demo

Vad säger våra nöjda kunder

I vår verksamhet ändras planeringen dagligen och ofta tätt inpå jobben. Det jag uppskattar med resursplaneringen är enkelheten. Att få en bra överblick och enkelt kunna ändra uppdragen snabbt var avgörande i valet av ett planeringssystem. Vi använder också funktionerna för personal och arbetsmiljö. Det har underlättat vardagen och gett oss bättre kontroll på uppgifter, information och utbildningar som ska hållas uppdaterade.
Läs mer Mårten Hansson

VD/ägare
MCM Relining AB

Vi är certifierade inom kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. Doccit gör att vi kan samla mycket av det arbetet på ett ställe. Vi hanterar exempelvis avvikelser, egenkontroller, skyddsronder och riskbedömningar på ett enklare sätt nu. Vi får även full koll på alla utbildningar, tillstånd, licenser, dokument med mera som vi och vår personal behöver hantera dagligen. Supporten är lyhörda och svarar snabbt om vi har frågor eller kommer med feedback.
Läs mer John Torsell

VD/ägare
Haga Rot AB

Vi fick tips om Doccit av vår ISO-konsult i samband med vårt certifieringsarbete inom ISO. Vi fastnade direkt när vi såg vilket stöd Doccit kunde ge vår verksamhet och hur enkelt det är att använda. Idag hanterar vi stora delar av vårt systematiska arbetsmiljöarbete och vardagens alla uppgifter som berör vår verksamhet och vår personal i systemet. Vi hanterar även projekt, resursplanering, tidrapportering och attesterar löner. Det gör att vi har samlat det mesta i Doccit vilket har underlättat för alla på företaget. Att Doccit har utvecklat färdiga lösningar som inte kräver några konsulttimmar är ett stort plus.
Läs mer Peter Ödman

VD/ägare
ÖPE Isolering AB