Full koll på verksamhetens alla uppgifter

Stöd med automatiska påminnelser

Hem > Ingår alltid i Doccit

Uppgifter

Tilldela uppgifter till medarbetare, antingen som engångsuppgift i ett ärende (ex.vis att åtgärda något från en avvikelserapport) eller periodiska uppgifter som kontroll av maskiner, utrustning med mera. Följ status i realtid - Doccit påminner till uppgifterna blivit utförda

På kontoret
Skapa uppgifter till medarbetare eller dig själv
Skapa engångsuppgifter eller återkommande uppgifter
Doccit påminner medarbetare när uppgifter förfaller
Som skapare av uppgifter blir du informerad om de förfaller
Bifoga dokument eller bild till uppgiften
Lägg till uppgifter i Årshjulet
På fältet
Se dina tilldelade uppgifter i mobil-appen
Följ snabblänk för att komma in direkt till uppgiften, ex.vis i ett ärende
Få stöd av påminnelser när en uppgift har eller är på väg att förfalla

Vad säger våra nöjda kunder

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom områden som ställer höga krav på vår verksamhet. Vi har många medarbetare och är certifierade inom kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. Det ger oss ett stort antal uppgifter kring personal och verksamheten att hantera och hålla koll på. Med Doccit får vi ett verktyg att utföra många typer av uppgifter och får stöd med påminnelser så inget viktigt faller mellan stolarna. Det sparar tid och ger oss bra kontroll. Vi följer upp vårt arbete med rapporter och statistik för exempelvis avvikelser i verksamheten, riskbedömningar, egenkontroller och skyddsronder. Det ger oss bra underlag vid revisioner och till ledningens genomgång.
Läs mer Peter Andersson

VD/ägare
Ocab i Norrköping AB

I vår verksamhet ändras planeringen dagligen och ofta tätt inpå jobben. Det jag uppskattar med resursplaneringen är enkelheten. Att få en bra överblick och enkelt kunna ändra uppdragen snabbt var avgörande i valet av ett planeringssystem. Vi använder också funktionerna för personal och arbetsmiljö. Det har underlättat vardagen och gett oss bättre kontroll på uppgifter, information och utbildningar som ska hållas uppdaterade.
Läs mer Mårten Hansson

VD/ägare
MCM Relining AB

Nu är jag inte längre beroende av olika system, pärmar och excel-lösningar med utspridd information kring personaladministrationen. Vi hanterar allt i Doccit och har fått bättre kontroll och överblick. En annan fördel är att systemet påminner i god tid innan kompetenser, besiktningar och certifikat förfaller. Vi värdesätter att systemet är logiskt uppbyggt och enkelt att jobba i.
Läs mer Totte Andersson

VD
NHS Industri & Miljöservice AB