Från arbetsorder till faktura

Fördela arbetsordrar med rätt information

Hem > Projekt

Arbetsorder

Fördela arbetsordrar med rätt information som kunduppgifter, kontaktpersoner, bilder, dokument, arbetsbeskrivning med mera. Med Doccit´s mobila arbetsordrar ser ni till att era uppdrag utförs på bästa sätt och kan minska att onödig tid läggs på grund av bristande information.

All information samlas på ett & samma ställe och ger rätt underlag för fakturering. Alltifrån tidrapportering, artiklar, resor, traktamenten med mera.

På kontoret

 • Skapa arbetsordrar med automatiska eller affärssystemets AO-nummer
 • Adresser kopplas till Google-maps för enkel navigeringen
 • Se rapporterade riskidentifieringar, egenkontroller/rapporter, ronder & avvikelser som skapats på arbetsordern
 • Hitta rätt arbetsorder via smidiga filtreringsfunktioner
 • Ladda upp dokument till arbetsordern (ritningar, bilder, avtal m.m)
 • Skapa fakturaunderlag. Generera PDF med arbetstid, artiklar, resor & traktamente, kundsignatur, dagbok & bilder m.m

På fältet

 • Se enkelt ordrar & orderinformation du blivit tilldelad
 • Visa dina arbetsordrer eller alla
 • Skapa snabbt en arbetsorder med grundinformation
 • Tidrapportera mot arbetsordern. Fyll även i artiklar, resor & traktamenten.
 • Navigera smidigt till arbetsplatsen via Google-maps
 • Smidig tidsrapportering & registrering av artiklar

Boka kostnadsfri demo

Vi visar dig gärna vad Doccit kan göra för ditt företag.

Boka demo

Vad säger våra nöjda kunder

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom områden som ställer höga krav på vår verksamhet. Vi har många medarbetare och är certifierade inom kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. Det ger oss ett stort antal uppgifter kring personal och verksamheten att hantera och hålla koll på. Med Doccit får vi ett verktyg att utföra många typer av uppgifter och får stöd med påminnelser så inget viktigt faller mellan stolarna. Det sparar tid och ger oss bra kontroll. Vi följer upp vårt arbete med rapporter och statistik för exempelvis avvikelser i verksamheten, riskbedömningar, egenkontroller och skyddsronder. Det ger oss bra underlag vid revisioner och till ledningens genomgång.
Läs mer Peter Andersson

VD/ägare
Ocab i Norrköping AB

I vår verksamhet ändras planeringen dagligen och ofta tätt inpå jobben. Det jag uppskattar med resursplaneringen är enkelheten. Att få en bra överblick och enkelt kunna ändra uppdragen snabbt var avgörande i valet av ett planeringssystem. Vi använder också funktionerna för personal och arbetsmiljö. Det har underlättat vardagen och gett oss bättre kontroll på uppgifter, information och utbildningar som ska hållas uppdaterade.
Läs mer Mårten Hansson

VD/ägare
MCM Relining AB

Vi fick tips om Doccit av vår ISO-konsult i samband med vårt certifieringsarbete inom ISO. Vi fastnade direkt när vi såg vilket stöd Doccit kunde ge vår verksamhet och hur enkelt det är att använda. Idag hanterar vi stora delar av vårt systematiska arbetsmiljöarbete och vardagens alla uppgifter som berör vår verksamhet och vår personal i systemet. Vi hanterar även projekt, resursplanering, tidrapportering och attesterar löner. Det gör att vi har samlat det mesta i Doccit vilket har underlättat för alla på företaget. Att Doccit har utvecklat färdiga lösningar som inte kräver några konsulttimmar är ett stort plus.
Läs mer Peter Ödman

VD/ägare
ÖPE Isolering AB