Enkel & smidig tidrapportering

Rapportera på några sekunder

Hem > Tidrapport

Tidrapportera i mobilen

Underlätta tidrapportering och öka lönsamheten med full koll på varje minut. I Doccit rapporterar medarbetare snabbt & enkelt sin tid, artiklar & resor mot arbetsorder och lön och kan även skriva dagbok, bifoga bilder & dokument. Är man planerad via resursplaneringen synkas arbetsordern till tidrapporten och jobbet blir förvalt. Det är lika enkelt att rapportera i mobil-appen som på surfplattan eller datorn.

På några sekunder tar du sedan fram tidrapporter på grupp- eller individnivå för att stämma av mot projektet och använda som fakturaunderlag och/eller löneunderlag.

På fältet

  • Rapportera timmar & minuter
  • Bra överblick med summering för veckan
  • Använder ni resursplanering blir arbetsordern förvald i listan = minskar fel
  • Rapportera resor & traktamente
  • Rapportera övertid & OB-tillägg
  • Rapportera använda artiklar utifrån artikelregister
  • Låt kunden signera med digital signatur
  • Skriv dagbok, ladda upp bilder & dokument

Boka kostnadsfri demo

Vi visar dig gärna vad Doccit kan göra för ditt företag.

Boka demo

Vad säger våra nöjda kunder

I vår verksamhet ändras planeringen dagligen och ofta tätt inpå jobben. Det jag uppskattar med resursplaneringen är enkelheten. Att få en bra överblick och enkelt kunna ändra uppdragen snabbt var avgörande i valet av ett planeringssystem. Vi använder också funktionerna för personal och arbetsmiljö. Det har underlättat vardagen och gett oss bättre kontroll på uppgifter, information och utbildningar som ska hållas uppdaterade.
Läs mer Mårten Hansson

VD/ägare
MCM Relining AB

Vi är certifierade inom kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. Doccit gör att vi kan samla mycket av det arbetet på ett ställe. Vi hanterar exempelvis avvikelser, egenkontroller, skyddsronder och riskbedömningar på ett enklare sätt nu. Vi får även full koll på alla utbildningar, tillstånd, licenser, dokument med mera som vi och vår personal behöver hantera dagligen. Supporten är lyhörda och svarar snabbt om vi har frågor eller kommer med feedback.
Läs mer John Torsell

VD/ägare
Haga Rot AB

Nu är jag inte längre beroende av olika system, pärmar och excel-lösningar med utspridd information kring personaladministrationen. Vi hanterar allt i Doccit och har fått bättre kontroll och överblick. En annan fördel är att systemet påminner i god tid innan kompetenser, besiktningar och certifikat förfaller. Vi värdesätter att systemet är logiskt uppbyggt och enkelt att jobba i.
Läs mer Totte Andersson

VD
NHS Industri & Miljöservice AB