Enkel & smidig tidrapportering

Rapportera på några sekunder

Hem > Tidrapport

Tidrapportera i mobilen

Underlätta tidrapportering och öka lönsamheten med full koll på varje minut. I Doccit rapporterar medarbetare snabbt & enkelt sin tid, artiklar & resor mot arbetsorder och lön och kan även skriva dagbok, bifoga bilder & dokument. Är man planerad via resursplaneringen synkas arbetsordern till tidrapporten och jobbet blir förvalt. Det är lika enkelt att rapportera i mobil-appen som på surfplattan eller datorn.

På några sekunder tar du sedan fram tidrapporter på grupp- eller individnivå för att stämma av mot projektet och använda som fakturaunderlag och/eller löneunderlag.

På fältet

  • Rapportera timmar & minuter
  • Bra överblick med summering för veckan
  • Använder ni resursplanering blir arbetsordern förvald i listan = minskar fel
  • Rapportera resor & traktamente
  • Rapportera övertid & OB-tillägg
  • Rapportera använda artiklar utifrån artikelregister
  • Låt kunden signera med digital signatur
  • Skriv dagbok, ladda upp bilder & dokument

Boka kostnadsfri demo

Vi visar dig gärna vad Doccit kan göra för ditt företag.

Boka demo

Vad säger våra nöjda kunder

Nu är jag inte längre beroende av olika system, pärmar och excel-lösningar med utspridd information kring personaladministrationen. Vi hanterar allt i Doccit och har fått bättre kontroll och överblick. En annan fördel är att systemet påminner i god tid innan kompetenser, besiktningar och certifikat förfaller. Vi värdesätter att systemet är logiskt uppbyggt och enkelt att jobba i.
Läs mer Totte Andersson

VD
NHS Industri & Miljöservice AB

Vi fick tips om Doccit av vår ISO-konsult i samband med vårt certifieringsarbete inom ISO. Vi fastnade direkt när vi såg vilket stöd Doccit kunde ge vår verksamhet och hur enkelt det är att använda. Idag hanterar vi stora delar av vårt systematiska arbetsmiljöarbete och vardagens alla uppgifter som berör vår verksamhet och vår personal i systemet. Vi hanterar även projekt, resursplanering, tidrapportering och attesterar löner. Det gör att vi har samlat det mesta i Doccit vilket har underlättat för alla på företaget. Att Doccit har utvecklat färdiga lösningar som inte kräver några konsulttimmar är ett stort plus.
Läs mer Peter Ödman

VD/ägare
ÖPE Isolering AB

I Doccit får vi en bra överblick på våra uppdrag och kan enkelt ändra vår planering med kort varsel. Arbetsledarna är alltid uppdaterade och våra medarbetare får rätt information om uppdragen genom appen. Vi gör också riskbedömningar, egenkontroller, hanterar avvikelser, skapar körtillstånd och utför skydds- och avtalsronder smidigt i Doccit. Att kunna följa upp allt detta med statistik är riktigt bra! Doccit påminner när våra utbildningar, intyg och hälsokontroller går ut. Inför uppdrag kan vi snabbt sammanställa samtliga utbildningar och exportera till kunden. Andra smarta funktioner är kläder & utrustning som ger kontroll på våra inköp och kvitteringsfunktionen av exempelvis nycklar.
Läs mer Mikael Westberg

VD
FTX Teknik & Service AB